2

Main content

main

Minnisblað fyrir skráningu í Þjóðháttaskrá

Cecilie Gaihede og Þorvaldur Böðvarsson, haust 2019

Inngangur:

Skráning í þjóðháttaskrá Sarps er í tveim þrepum; undirskrár halda utan um spurningaskrár sem stofnaðar eru þar og svör heimildarmanna eru svo skráð í svarsniði undir hverri spurningaskrá fyrir sig og listast þar upp í flipanum „Heimildarmenn“. Hægt er að setja upp spurningalista í spurningaskrá sem svarað er á sarpur.is og flyst beint inn í grunninn, en einnig er hægt að færa svör sem samhangandi texta í svarsnið heimildarmanns.


Spurningasnið:

1. Þegar skráning er hafin er farið er í „Aðföng“ og valið „Þjóðhættir“ og opnast þá undirskráalisti þjóðháttaskrár. 
2. Til að stofna spurningaskrá er smellt á „Stofna spurningaskrá“.
3. Í kjölfarð er hraðskráningarsnið valið hér ef við á (Ef hraðskráningarsnið er valið, má lesa nánar um það í Minnisblað fyrir stofnun Hraðskráningarsniðs). Skráð er í opna tölureitinn „Fjöldi“ ef verið er að skrá ákveðinn fjölda aðfanga í einu. 
4. Síðan er smellt á „Samþykkja“.  Sjá mynd:
 

Þá opnast autt skráningarsnið spurningaskrár: 
 

Vistað snið spurningaskrár: 

  • Í vistuðu sniði spurningaskrár birtast m.a. þessir þrír flipar sem innihalda textareiti eða yfirlit:
  1. Aðrar upplýsingar. Textareitir sem útfylltir eru til ýmissa nota eins og skýringa við útsendar sp.skrár. Sjá nánar Skráningahandbók Sarps.
  2. Spurningakaflar. Hér eru settir upp spurningakaflar og undir hverjum kafla tilheyrandi spurningar. Þessar spurningar birtast á sarpur.is og er svarað í Netsvörun. Einnig hjá þeim heimildarmönnum sem hafa fengið senda spurningaskrá.
  3. Heimildarmenn. Hér listast upp nöfn heimildarmanna sem hafa fengið senda spurningaskrá í tölvupósti sem og nöfn þeirra sem svara af sarpur.is og hafa verið yfirfarin í Netsvörun. Einnig er hér hægt að skrá stök svör við spurningaskrá og er texti svarsins þá settur í reitinn Svar undir Aðrar upplýsingar í sniðinu.
  4. Netsvörun. Hér listast upp svör við sp.skrám sem svarað er á sarpur.is. Umsjónarmaður þjóðhátta fer yfir svörin og metur hvort þau séu fullnægjandi og sé svo er svarið samþykkt og flyst undir flipann Heimildarmenn.

 

 

 

Svarsnið

Svarsnið er aðgengilegt í flipanum Heimildarmenn. Þar er hægt að skrá stakt svar með því að smella á „Skrá færslu“ í aðgerðastikunni, reitir útfylltir eftir bestu getu - skyldureitir eru „Efnisatriði“ og „Heimildarmaður“ - og svar/upplýsingar heimildarmanns færðar í reitinn „Svar“ undir Aðrar upplýsingar. Sjá nánar í Skráningarhandbók Sarps 2.0. Sjá myndir til útskýringar: 

Yfirlit heimildarmanna:
 

 

Svarsnið:
Þegar skráð eru svör beint og án tilvísunar í spurningar þá er notaður reiturinn „Svar“ í Aðrar upplýsingar. 
 


 

Sé um svör við uppsettum spurningum að ræða þá er farið í flipann „Svör“ og viðkomandi spurningarkafli eða/og spurning fundin og svarið skráð þar. Svörun af sarpur.is færist sjálfkrafa beint í réttan reit.