2

Main content

main

Graf 2 - Samtala Grunnskóla og almenningssafna

Útlán barna- og unglingaefnis

Landskerfi bókasafna hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um þróun í útlánum barna- og unglingabóka frá árinu 2009 til ársloka 2018. Tölurnar eru flokkaðar eftir annars vegar almenningsbókasöfnum og hins vegar grunnskólabókasöfnum. Innan hvors hóps sést hvernig útlán á barnaefni, kennsluefni grunnskóla og unglingaefni dreifist eftir landshlutum. Úr samtölu útlána má lesa hægfara en nokkuð stöðuga aukningu á heildarútlánum á þessum safnkosti á tímabilinu.

Graf1 - Grunnskólar og almenningssöfn

horizontal

fblikebutton_dynamic_block