2

Main content

main

Leiðsögn um skráningu

 

  1. Rekstrarfélag Sarps rekur og ber ábyrgð á Sarpi en söfnin sjálf eiga gögnin í kerfinu og bera ábyrgð á þeim. 
  2. Almennt gildir sú regla að söfnum er aðeins heimilt að skrá gripi sem eru hluti safneignar þeirra í Sarp.
  3. Söfn skulu ekki skrá gripi félagasamtaka eða annarra aðila sem ekki eru söfn, í Sarp nema viðkomandi aðili afhendi safninu gripina til eignar.
  4. Söfn eða safnvísar, sem ekki eru aðilar að Sarpi, er ekki heimilt að skrá gripi sína í skrá annars safns sem er aðili að Sarpi. Ef eigandi safnanna er sá sami getur RS þó heimilað aðildarsafninu að skrá safnkost minni safnsins í undirskrá í eigu þess og skal þá gerður viðauki við notendaleyfissamning vegna Sarps. Standa þarf skil á árlegri aukagreiðslu sem nemur ársverkum umrædds safns eða safnvísis til RS vegna slíks samkomulags.

horizontal

fblikebutton_dynamic_block