2

Main content

main

Meðferð persónuupplýsinga

Landskerfi bókasafna hf. er umhugað um að tryggja örugga meðferð persónuupplýsinga viðskiptavini sinna. Í því sambandi fer um alla meðferð persónuupplýsinga hjá Landskerfi bókasafna hf. eftir gildandi lögum og reglum um persónuvernd, s.s. ákvæðum laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Landskerfi bókasafna hf. kann að senda viðskiptavinum sínum tölvupóstsendingar í þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um nýjungar, uppfærslur, lokanir eða aðra sambærilega þætti í starfseminni. Við alla meðferð persónuupplýsinga í tengslum við slíkar tölvupóstsendingar fer eftir ákvæðum gildandi laga um persónuvernd og meðferð persónupplýsinga. Landskerfi bókasafna tryggir meðal annars að persónuupplýsingum viðskiptavina sinna verða ekki afhentar þriðja aðila nema áður hafi verið aflað upplýsts samþykkis viðkomandi. 

Viðskiptavinur á rétt á að fá nánari upplýsingar um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað hjá Landskerfi bókasafna hf., s.s. um hvaða upplýsingar er unnið með og tilgang með þeirri vinnslu. Ef persónuupplýsingar um viðskiptavin eru rangar eða villandi á viðskiptavinur rétt á að fá slíkar persónuupplýsingar leiðréttar eða að þeim verði eytt.

Sé óskað nánari upplýsinga um meðferð persónuupplýsinga hjá Landskerfi bókasafna hf. er hægt að senda póst á netfangið skrifstofa@landskerfi.is eða með því að hafa senda skriflegt erindi á:

Landskerfi bókasafna hf.
b.t. Sveinbjargar Sveinsdóttur framkvæmdastjóra
Katrínartúni 2 
105 Reykjavík

horizontal

fblikebutton_dynamic_block