2

Main content

Fréttir

main

Mjög mikil útlán voru í Gegni í gær mánudag, þegar kerfið var opnað eftir lokun í rúma viku. Útlán voru 8.736, þar af 6.822 hjá söfnum sem byrjuðu að nota kerfið í gær. Mörg "nýju safnanna" virðast hafa komist vel í gang með útlánin, og á það t.d. við um almenningsbókasöfnin í Reykjavík, Húsavík, Garðabæ, Vestmannaeyjum, Kópavogi (Lindasafn), Seyðisfirði og Vopnafirði. Skólasöfnin fara hins vegar hægar af stað enda páskafrí í skólum.

Í dag, 5. apríl 2004, urðu þau tímamót í sögu Gegnis, að flest þeirra safna sem áður notuðu bókasafnskerfið Feng tóku Gegni hinn nýja í notkun. Á ýmsum söfnum hafa menn lent í byrjunarörðugleikum, en víðast hófust hófust útlán bóka þó þegar í morgun. Nú mun þjónusta við bókasöfnin mæða á Landskerfi bókasafna í vaxandi mæli og munum við leysa það verkefni eins vel af hendi og kostur er.

Fyrir rúmri viku var Gegni lokað tímabundið og var þá send út fréttatilkynning um það efni og um þá viðbót við kerfið sem tilkoma Fengssafna felur í...

Nú líður senn að yfirfærslunni. Söfnin verða að vera í stakk búin til þess að hefja útlán og aðra vinnu í Gegni. Þá þarf að huga að þessu:

...
  Til að lána út þarf safn að hafa uppsettan biðlara sem veitir aðgang að útlánum og öðrum þáttum kerfisins. Þeir sem ekki hafa sett upp biðlara geta haft samband við Magnús Guðmundsson í netfanginu magnus@epro.is eða í síma 821-8291.
  Í mörgum tilvikum þarf að stilla

Unnar hafa verið tölur um eintakafjölda eftir stjórnunareiningum og tegund efnis og tölur og útlánafjölda eftir stjórnunareiningum og söfnum á árinu og er hægt að skoða þessa stuttu skýrslu hér á vef Landskerfisins. Heildarfjöldi titla í Gegni var 604.192.

Nú hefur Kópavogsbær gerst hluthafi í Landskerfi bókasafna hf. og bjóðum við hann velkominn í hópinn. Einnig hafa Borgarbyggð og Hólmavíkurhreppur gert samning við Landskerfið um aðild að gegni og bætast því væntanlega í hóp hluthafa innan skamms. Með þessum viðbótum nær bókasafnskerfið til 90% landsmanna ef litið er til íbúafjölda í þeim sveitarfélögum sem að kerfinu standa.

Nú er komin fram áætlun um hvenær þess er að vænta að Fengssöfnin hefji notkun Gegnis. Gert er ráð fyrir að Fengur (eða Dobis/Libis), kerfið sem Borgarbókasafnið og rúmlega 100 önnur bókasöfn hafa notað, muni loka 31. mars næstkomandi og að flest þessara safna taki Gegni í notkun mánudaginn 5. apríl. Nú liggur fyrir skýrsla um hvernig ætlunin er að standa að þessum breytingum á næstu vikum og hvernig kennslu verður háttað.

Landskerfi bókasafna og Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn annars vegar og höfundar Kerfisbundins efnisorðalykils fyrir bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar hins vegar hafa undirritað samning um að nota megi efnisorðalykilinn í bókasafnskerfið Gegni. Notkun samræmds efnisorðalykils er mikilvæg forsenda þess að unnt verði að samræma skráningu efnisorða í kerfið, en slíkt samræmi auðveldar til muna alla leit eftir efnisorðum. Efnisorðalykillinn hefur áður komið út í prentuðu formi en verður nú þróaður áfram í rafrænni gerð sem verður...

Landskerfi bókasafna hefur samið um aðgang að bókfræðigagnagrunni OCLC fyrir hönd nokkurra íslenskra bókasafna. Skrásetjarar geta nú sótt bókfræðifærslur í þennan viðamikla gagnagrunn (sjá href='http://oclcpica.org/?id=2&ln=uk'>vef þeirra) og fær hvert safn sitt notandanafn sem gerir kleift að fylgjast með notkun þess og gera endanlegan kostnað upp í samræmi við það. Þau söfn sem mest gagn hafa af slíkum "færslukaupum" eru þau sem mikið skrá af erlendum ritum. Landsbókasafnið-Háskólabókasafn og fleiri söfn hafa...

Skráningarráð Gegnis hefur nú fengið sérstaka síðu á vef Landskerfisins. Þar er meðal annars að finna upplýsingar um netfang og tölvupóstlista skráningarráðsins, auk fundargerða og vinnugagna sem varða skráningu í Gegni. Á síðasta fundi skráningarráðsins var Þóra Sigurbjörnsdóttir kjörin formaður þess.