2

Main content

Fréttir

main

Talnakönnun þann 8. september 2004 sýndi að þá voru 39.499 einstaklingar með útlán í Gegni. Samtals voru þeir með 194.316 safngögn í láni. Eftir að skólar fóru í gang jukust útlánin talsvert eins og hér má sjá á myndriti sem sýnir fjölda nýrra og framlengdra útlána per mánuð frá maí til september 2004.

Fylgst er með notkun vefjarins gegnir.is að staðaldri og miðað við mælingar í ágúst 2004 var notkunin mest á mánudögum af vikudögum, og mest klukkan 13 yfir sólarhringinn. Hér fyrir neðan má sjá myndrit sem lýsa þessu. Það hve mikil notkun er yfir nóttina skýrist e.t.v. af því að þá eru bandarískar leitarvélar sem heimsækja vefinn reglulega að verki.

Eins og notendur Gegnis hafa ef til vill séð, hefur ensk útgáfa vefjarins hingað til aðeins verið aðgengileg í upprunalegu viðmóti framleiðanda. Nú er hins vegar búið að samræma enska viðmótið við það íslenska. Hægt er að opna ensku gerðina með því að smella á breska fánann ofarlega til hægri á Gegni.

Stöðugt er unnið að þróun og betrumbótum á vefviðmóti Gegnis með það að markmiði að gera hann aðgengilegri og þægilegri í notkun. Senda má athugasemdir um vefviðmótið til...

Frá 1. september 2004 geta starfsmenn bókasafna sótt sjálfir útlánatölur fyrir safn sitt á þjónustuvef Landskerfis bókasafna. Tölurnar eru endurnýjaðar um hver mánaðamót og birta útlán flokkuð eftir lánþegategund, efni og dagsetningu. Þetta kerfi er sett upp til reynslu og er til komið vegna óska safnafólks um aðgengilegar útlánaupplýsingar.

Á fundi sínum 10. ágúst 2004 ályktaði stjórn Landskerfis bókasafna hf. að leggja verði áherslu á að koma bókfræðigögnum sem nú eru í Gegni í lag og að vinna verði að lagfæringum á kerfinu áður en farið er í frekari yfirfærslu bókfræðigagna frá öðrum kerfum. Framkvæmdaáætlun næstu missera er í undirbúningi, og tekur hún til lagfæringa á gagnasafninu, lagfæringa á kerfinu, uppfærslu kerfisins í útgáfu 16 og innleiðingar hjá söfnum sem ekki hafa tengst Gegni ennþá.
  Með þessu er ákveðið að fresta frekari gagnaflutningum um sinn, svo koma...

Í síðustu viku héldu fulltrúar Landskerfis bókasafna fund með fulltrúum Ex Libris og tveimur af starfsmönnum Landsbókasafnsins til að gera áætlun um hvernig megi lagfæra "skemmd gögn" í Gegni. Skemmdirnar felast aðallega í því að punktur birtist stundum og stundum ekki á eftir skammstöfun millinafns (t.d. ýmist Ármann Kr Einarsson eða Ármann Kr. Einarsson). Liggur nú fyrir áætlun um hvernig megi lagfæra þetta og um hvernig megi koma nafnmyndaskrá í notkun, en gera má ráð fyrir að nokkra mánuði taki að koma hvoru tveggja í lag.

Á...

Í gær og í fyrradag (19.-20. júní) var Gegnir lokaður vegna endurröðunar. Þessi endurröðun var nauðsynleg til að endurnýja höfðalista, sem auðveldar vinnu við bókfræðiskráningu. Þetta var gert í framhaldi af ósk skráningarráðs Gegnis frá 27. maí um að bókfræðiskráningu yrði hætt í Gegni í fjórar vikur, og má nú gera ráð fyrir að höfðalistinn sé aftur farinn að virka rétt.

Í dag er eitt ár liðið frá því að Gegnir var formlega opnaður í Þjóðarbókhlöðunni. Ljóst er að kerfið hefur verið til framfara að flestu leyti þó að ýmissa umbóta sé þörf. Mesti vandinn í tengslum við Gegni nú eru þau tvítök sem mynduðust við samruna Fengs og Gegnis í apríl síðastliðnum og eru starfsmenn og samstarfsmenn Landskerfis bókasafna að leita leiða til að vinna bót á honum.

Föstudaginn 14. maí síðastliðinn var aðalfundur ársins 2004 haldinn í húsakynnum Landskerfis bókasafna í Borgartúni 37 í Reykjavík. Ársreikningur fyrirtækisins var samþykktur en þar kemur fram að á árinu 2003 nam tap félagsins eftir afskriftir kr. 572.405. Á fundinum voru allir aðalmenn og varamenn stjórnar endurkjörnir.